CONSELL REGULADOR IGP TORRÓ D'AGRAMUNT Associacions Agramunt Lleida

Conveni de col·laboració del Consell Regulador IGP” Torró d’Agramunt” amb Institut Ribera de Sió

28/06/2021

La Comissió Rectora del Consell Regulador de la Indicació Geogràfica Protegida “Torró d’Agramunt”, en data 28 de maig de 2021, va aprovar un Conveni de col·laboració entre el Consell Regulador de la IGP “Torró d’Agramunt” i l’Institut Ribera del Sió d’Agramunt, per a difondre el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Forneria, Pastisseria i Confiteria, amb l’especificació curricular d’un mòdul nou, anomenat IGP “Torró d’Agramunt” de 33 hores lectives.
Així mateix, varen assumir el compromís de difondre i promocionar el segell de qualitat “IGP Torró d’Agramunt”, mitjançant les seves xarxes socials.