CONSELL REGULADOR IGP TORRÓ D'AGRAMUNT Associacions Agramunt Lleida

Carnet d'Artesà Alimentari per l'ofici de Torronaire d'Agramunt Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària

En el decurs del sopar de la XII fira del Torró i de la Xocolata a la Pedra, l'Honorable Sr. Josep Grau i Serís, conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, va lliurar personalment el carnet d'artesà torronaire d'Agramunt a nou professionals del sector per la seva activitat artesanal dedicada en exclusiva a l'elaboració del Torró d'Agramunt, regulada per la llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària.

Amb l'obtenció d'aquest carnet, és la primera vegada en la història en què els torronaires d'Agramunt són reconeguts com a un nou gremi i amb l'ofici que els diferencia de la categoria de pastisser, categoria en la qual els torronaires eren reconeguts fins a la obtenció del carnet d'artesà alimentari per l'ofici de torronaire d'Agramunt.   

Quatre homenatjats es van constituir com a Menestrals del Torró d'Agramunt, entitat que nomena el torronaire d'honor, i es van comprometre a seguir i complir la normativa següent:

Primer
Vetllar per la qualitat de les matèries primeres utilitzades per a la elaboració del Torró d'Agramunt: avellanes, mel, sucre, pa d'àngel i clara d'ou.

Segon
Vetllar pel manteniment del correcte procés d'elaboració dels Torró d'Agramunt, consistent en:

- Efectuar la torrada de les avellanes al seu punt exacte, traient la pellofa i triant-la.
- Treballar i coure la mel efectuant la cuita i blanquejat en un perol, remenant-la amb el rem. Per blanquejar la mel s'afegiran clares d'ou ben batudes en la proporció d'una per cada lliura de mel. Aquesta mescla es remenarà fins obtenir el punt de la cuita.
- Barrejar amb la barra de barrejar la mateixa quantitat d'avellanes com de pasta. La massa serà homogènia i sense cap niu.  
- Amb la "reola" es llescarà una "treta" de la qual es treuran pessics de pasta que es modelaran amb la forma tradicional: rodona i plana. Finalment, cada unitat es posarà entremig de pa d'àngel.