CONSELL REGULADOR IGP TORRÓ D'AGRAMUNT Associacions Agramunt Lleida
Distintius de la Indicació Geogràfica Protegida Torró d'Agramunt IGP Torró d'Agramunt.

Abans de l’obtenció del reconeixement comunitari com a Indicació Geogràfica Protegida “Torró d’Agramunt”, cal fer un breu resum del diferents qualificatius que s’han concedit al torró d’Agramunt.

L’Ordre de 30 d’abril de 1984 del Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, per la que es crea la Denominació Genèrica de Qualitat “Torró d’Agramunt” i el seu Consell provisional (DOGC 06-06-1984). L’Ordre de 5 de setembre de 1984 del Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, va aprovar el Reglament de la Denominació Genèrica de Qualitat “Torró d’Agramunt” i el seu Consell (DOGC 21-09-1984). L’Ordre de 15 de febrer de 1993, per la qual es modifica el Reglament de la Denominació de Qualitat “Torró d’Agramunt” i el seu Consell (DOGC 08-03-1993).

La Comunitat Econòmica Europea va modificar les normatives existents pel que fa a les denominacions d’origen i de qualitat, creant noves denominacions, dintre les quals s’hi troba la INDICACIÓ GEOGRÀFICA PROTEGIDA, la que encaixa amb el que és el Torró d’Agramunt, per la qual cosa es va iniciar per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, el corresponent expedient, perquè el TORRÓ D’AGRAMUNT, obtingués aquest reconeixement comunitari.
Inscripció en el registre comunitari de la Indicació Geogràfica Protegida “Torró d’Agramunt”, (DOCE L181/4 del 11-07-2002), en el que es va publicar el Reglament de la Comunitat Europea número 1241/2002 pel qual s’inscriu en el registre comunitari de DOP i IGP el TORRÓ D’AGRAMUNT com a Indicació Geogràfica Protegida. Els torrons protegits per la IGP Torró d'Agramunt han de ser de les categories suprema i extra definides per la legislació vigent en aquesta matèria.

El percentatge mínim de les matèries primeres fonamentals, per a cadascuna de les categories, ha de ser: per a la categoria suprema: avellana o ametlla 60%, mel 10% i clara d'ou o el seu equivalent dessecat 1%; per a la categoria extra: avellana o ametlla 46%, mel 10% i clara d'ou o el seu equivalent dessecat 1%. Així el Torró d’Agramunt és el primer producte de pastisseria - rebosteria de Catalunya que ha assolit aquest reconeixement comunitari.

El fet d’aconseguir-lo ja és molt important perquè significa que és un producte tradicional i típic de Catalunya amb una reputació a nivell estatal i que al gaudir d’aquest distintiu d’origen ha de servir perquè s’estengui la seva notorietat a tot Europa i esdevingui una eina molt important de comercialització.
Com s’estableix en el Reglament de la IGP aprovat en l'ordre AAR/429/2009 de 22 de setembre, publicada al DOGC núm 5478 de data 6/10/2009, el Consell Regulador és l’òrgan de caràcter descentralitzat que depèn del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, amb atribucions decissòries en les funcions que el reglament l’hi encomana, d’acord amb el que es determina a la legislació vigent.
COMPOSICIÓ:
  • * President
  • * Vicepresident
  • * 2 Vocals
  • * 2 Vocals tècnics
  • * 1 Secretari

Consell Regulador IGP “Torró d’Agramunt”
C/ Àngel Guimerà, 9-11, baixos A
25310 Agramunt
Tel. 973 39 17 32
Fax 973 39 28 81
[email protected]